Adwokat Zuzanna Borucka- Sulich

adwokat, specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw odszkodowawczych, roszczeń z umów o roboty budowlane, spraw spadkowych w tym także tzw. nieruchomości warszawskich.

Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa rodzinnego – rozwody, separacje, stosunki między rodzicami a dziećmi.

Do sfery zainteresowań należą także sprawy zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W ramach swojej praktyki zajmuje się także sprawami dotyczącymi legalizacji pobytu cudzoziemców.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską pisała z zakresu odpowiedzialności prawnej w sporcie. Równocześnie studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, co spowodowało zainteresowanie tematyką prawa sportowego.

Aplikację odbywała pod patronatem Adwokat Agnieszki Metelskiej, z którą współpracowała w zakresie spraw sądowych w szczególności z zakresu odszkodowań oraz zadośćuczynień z tytułu błędów lekarskich i wypadków, a także prawa prasowego w powiązaniu z prawem cywilnym tj. ochroną dóbr osobistych.